Menu
Woocommerce Menu

元始天尊的徒弟有哪些

0 Comment


(八云童、八道人各捧灯彩同上。)太乙真人吾乃太乙真人。云中子云中子。广成子广成子。玉鼎真人玉鼎真人。文殊广法文殊广法天尊。燃灯道人…(八云童、八道人各捧灯彩同上。)太乙真人吾乃太乙真人。云中子云中子。广成子广成子。玉鼎真人玉鼎真人。文殊广法文殊广法天尊。燃灯道人燃灯道人。黄龙真人黄龙真人。惧留孙惧留孙。太乙真人请了。七道人请了。太乙真人今日天清气朗,我等下山游玩一番。七道人请。太乙真人远远望见,功曹来也。(四大铠、四功曹同上。)功曹甲众位真人请了。八道人请了。功曹今奉陆压道君之命。召请诸位真人。同赴昆仑山议事。八道人功曹请退,吾等即至。(四大铠、四功曹同下。)太乙真人今有陆压,召请我等。不免就此前往。七道人请。(清江引牌。众人同下。)

元始天尊是道家的最高神,他门下有许多人,最着名的就是十二金仙了,当然始天尊门下的南极仙翁、云中子也很厉害,但是他们并不在十二金仙之中。那么元始天尊的徒弟中哪个徒弟比较厉害呢?

元始天尊徒弟很多,但是只有广成子、赤精子、黄龙真人、惧留孙、太乙真人、灵宝大法师、文殊广法天尊、普贤真人、慈航道人、玉鼎真人、道行天尊、清虚道德真君成为金仙。那么元始天尊的徒弟哪个厉害些呢?

元始天尊的徒弟有哪些

元始天尊门下着名的十二个弟子就是十二金仙,分别是文殊广法天尊、道行天尊、清虚道德真君、灵宝大法师、黄龙真人、太乙真人、普贤真人、慈航道人、玉鼎真人、广成子、赤精子、惧留孙。还有燃灯道人、南极仙翁、云中子也是元始天尊的徒弟,但是不在十二金仙之中。

www.64222.com 1

广成子是十二金仙之首,深受元始天尊宠爱,法力、仙根、悟性都是顶级的。赤精子是第二位弟子与广成子较为相似。黄龙真人仙能很浅,但是非常热心,惧留孙就是后来的惧留孙佛也就是弥勒佛。太乙真人是十二仙中最护短的仙人,哪咤就是太乙真人的徒弟。灵宝大法师悟性、根行、法力应该都是上乘,但是没有门徒,文殊广法天尊是十二金仙中的三大高手之一,法力很深,后来皈依佛教成了文殊菩萨。普贤真人后来和文殊广法天尊一样成了佛门三大士中的普贤菩萨。慈航道人是唯一的女弟子,后来成了观音菩萨,是十二金仙中最心狠手辣的仙人,也是三大高手之一。玉鼎真人这是杨戬的师傅,按理说是十二仙中最高强的仙人。道行天尊和清虚道德真君是最小的两位徒弟,元始天尊较为疼爱。

www.64222.com,元始天尊的徒弟谁厉害

元始天尊中的徒弟中大多数人认为广成子是最厉害的,因为他手中的翻天印是第一至宝。但是按法力来说慈航道人和南极仙翁不比广成子差,但是广成子的法宝比较厉害,所以在封神演义里面广成子应该是十二之首。

www.64222.com 2

但是大家都认为燃灯道人是元始天尊的徒弟,但是其实燃灯和元始天尊一起曾受教于鸿钧,不过后来追随元始天尊,所以元始天尊一直是不把燃灯视为徒弟的。而姜子牙虽然在元始天尊门下修道40年,但没有仙缘。但也有人说普陀山落伽洞的慈航道人是元始天尊徒弟中法力最高的人,但是不论是谁最厉害,他们最后都为金仙,是神仙中层次最高的神仙了,所以他们的法力应该相差不会太多。

元始天尊的徒弟虽然很多,但是最后只有上述12个人位列十二金仙,不过其中三个最后皈依佛教,成为佛门三大士,大家不要觉得是他们弃道入佛,其实道本就是佛,佛就是道,他们的创始人都受教于同一祖。元始天尊门下的十二金仙都是神仙中的上层人物,所以十二金仙谁厉害谁也说不准。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签:, , , , , , , ,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

相关文章

网站地图xml地图